Principes

 • Klik, en verken de zeven principes van Bureau Iteratief, de grondbeginselen van waaruit we werken.

 • Eerste principe: Iteratief

  Een organisatieverandering bereik je met telkens een kleine stap. Een interventie krijgt zo de kans om effect te bereiken in de organisatie. Korte termijn doelstellingen motiveren. De iteratieve aanpak doet recht aan het absorptievermogen van professionals, die een verandering een plek moeten geven in hun harten, hoofden en dagelijks werk. De aanpak doet ook recht aan de snel veranderende omgeving van organisaties, en dwingt tot regelmatige heroriëntatie op de strategische koers.

 • Tweede principe: Bouwen op kracht

  In plaats van te vragen “Wat gaat hier fout?”, kun je ook vragen, “Wat gaat hier goed?”, “Wat onderscheid jullie?”, ” Wat zou je nooit willen verliezen?”. Deze vragen maken de kracht van de organisatie duidelijk. Die kracht is nodig om te verbeteren. Bouwen op kracht geeft veel meer energie dan benadrukken wat er fout gaat. Daarna is er ruimte om te werken aan de verbeterwensen.

 • Derde principe: We werken met professionals

  Professionals willen graag ontwikkelen en veranderen als de veranderrichting aansluit bij hun intrinsieke motivatie. In haar aanpak besteedt Bureau Iteratief veel aandacht aan de gezamenlijkheid in wensen van management en medewerker. Waar ontmoeten de ontwikkelwensen elkaar? Professionals weten vaak heel goed waar het aan schort en willen, mits goed gefaciliteerd, graag meewerken aan doelstellingen die de organisatie beter maken.

 • Vierde principe: De rol van betekenisgeving

  Als een professional zegt: “Er is gebrek aan leiderschap”, wat bedoelt hij dan? Termen als “openheid”, “leiderschap” en “resultaatgerichtheid”  zijn holle begrippen als ze niet vertaald zijn in concreet en waarneembaar gedrag.  In een verandertraject wordt gezamenlijk in workshops betekenis gegeven aan taal en begrippen. Zo wordt voor iedereen helder wat de gemeenschappelijke betekenis is en kan er gezamelijk aan doelstellingen worden gewerkt.

 • Vijfde principe: Veranderen in actie

  Een ontwikkeltraject moet verweven zijn in de dagelijkse operatie van een organisatie. Management en medewerkers moeten op de werkvloer kunnen reflecteren, ontwikkelen en experimenteren. Een verandertraject vindt dus niet plaats in een regiekamer, maar door samen en in gezonde interactie met elkaar aan het werk te gaan.

 • Zesde principe: Een organisatie ontwikkeling is een one-off

  A fool with a tool, is still a fool. Hoewel standaarden en best-practises hun nut hebben, beschouwen we elk organisatievraagstuk als uniek en nieuw. Voor een organisatievraagstuk wordt een unieke nieuwe aanpak ontwikkeld, die past bij ambitie, cultuur en sector.

 • Zevende principe: Een verandering besteed je niet uit

  Werken met Bureau Iteratief betekent samen werken aan ontwikkeling. Soms zijn er interventies van de leiding nodig, soms van de extern adviseur, soms van de medewerker of een belanghebbende. Succes komt tot stand in de interactie en met wederzijdse betrokkenheid in het ontwikkelproces.

 • "Ik weet niet of me dit gaat lukken, dus laat ik plezier hebben in de weg"

 • "“Wat je bent maakt zo een lawaai dat ik niet hoor wat je zegt.” Ralph Waldo Emerson"

 • "Terugval is de wijsheid in een ontwikkelproces"

 • "Veranderen is verwonderen"

 • "Veranderen is opnieuw zoeken naar de “reason why”"

 • "Daar hebben we weer zo’n programma van mooie bedoelingen"

 • "De werkelijkheid is dat wat er is. Toch?"

 • "Span of Control, of Control of Spam (kruis aan wat van toepassing is)"

 • "Gezond gedrag: aanspreken en aangesproken worden"

 • "Als je geen nee kan zeggen, fluister het dan"

 • "SPOF, Single point of failure"

 • "Bureau Iteratief: Gidsen in organisatieontwikkeling"

 • "Veranderen, gebruik maken van de “tacit knowledge”"

 • "Iteratief: de branding, die het zand continue doet vervormen"

 • "Een itererend proces kan convergeren tot één waarde, maar ook leiden tot oscillatie of een chaotische ontwikkeling met zich meebrengen"

 • "Bureau Iteratief: Gidsen in organisatieontwikkeling"

 • "Ik barst van de energie, is daar een markt voor?"

  Loesje

 • "Missie “Waar we voor staan”, Visie “Waar we voor gaan”"

 • "Organizational Change; een continue verandering van vaste vorm"

 • "Bureau Iteratief: Gidsen in organisatieontwikkeling"

 • "Wordt het niet eens tijd voor een derde kamer?"

 • "Gehoord is niet verstaan: “I’m a High Tea Professional”."

 • "From competition, to collaboration, to contribution."

  David Cooperrider

 • "A human being is not a resource.That would suggest we could use him up. A human being is a source."

  David Cooperrider

 • "Ken jij die stem in je hoofd die de hele dag vraagt: “Is dit wel goed genoeg?” Syndroom van de kleine rechter / Little judge syndrome"

 • "Een non-profit organisatie bestaat niet. Een social profit organisatie wel."

 • "Stilstand is een pijnlijke houding"

 • "Als je over iemand struikelt, staat ie in de weg of komt ie op je pad. Kwestie van perceptie."

  Jacqueline Hooijveld op Twitter:  JacqAtNovarte

 • "A fool with a tool, is still a fool"

 • "Als je geen nee kunt zeggen, fluister het dan"

 • "In het daar en nu zijn"

 • "Dezelfde kwaal hebben bindt mensen meer dan welk missiestatement ook"

  Coachingskalender 2011

 • "Succes is het verschil tussen kijken en zien…"

 • "Ga ver op reis/ Gij wordt alleen gehinderd/ Door ’t wereldlot/ Wanneer uw geest geen verre reis verstaat"

  Jan Engelman